Använd lokal inloggning på servern
Skapa ett lokalt lösenord på servern
För att komma vidare till den sida som du skulle besöka måste du logga in.

Använd
Lunds universitets centrala
autentiseringstjänst
för att logga in